Skogfunksjoner

Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard

Les mer
Brikker med pefc logo

Hvorfor bør bedriften bli PEFC sertifisert

Les mer
Flesberg%20skole

Bygg bærekraftig med PEFC sertifisert tre

Les mer
Planks

PEFC-logoen er et globalt anerkjent varemerke.Merket gjør at bedrifter, forbrukere, skogeiere og andre interessenter kan identifisere og markedsføre produkter som er laget av råstoff fra sertifisert, bærekraftig drevet skog.

Chevron right greenFINN UT MER OM
PEFC LOGO GENERATOREN

Sporbarhet (Chain of Custody)

PEFC Chain of Custody (CoC) er prosessen med å håndtere informasjon om opprinnelsen til skogbaserte produkter som gjør det mulig for bedrifter å dokumentere innholdet av sertifiserte råstoff i sine produkter.

Gjennom PEFC CoC-sertifisering blir hvert ledd i verdikjeden kontrollert av uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan.

FINN UT MER

1 trees 250x250 2 logs 250x250 3 saw 250x250 4 planks 250x250 5 hammer 250x250 6 logo 250x250

Forvaltning og drift av skogen må etterleve PEFC’s skogstandard som inneholder 27 konkrete kravpunkter.

Kjøpere av tømmer må være sertifisert etter egne regler som blant annet innebærer at de må ha avtale med skogeier. 

Produsenter og forhandlere må være sporbarhetssertifisert og holde kontroll på sertifisert treråstoff inn og ut av bedriften.

Alle ledd i verdikjeden må være sporbarhetssertifisert for å sikre at det blir en uavbrutt kontrollkjede av det sertifiserte trevirket.

Kundene får dermed dokumentasjon på at trematerialet eller trebaserte råstoffet i sluttproduktet kommer fra bærekraftig skog.

Alle bedrifter produkter med sporbarhetssertifisering kan merkes med PEFC logo som synlig bevis i markedet.

Pefc alliance map dec 2018