PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Offentlig og privat innkjøp

Offentlig og privat innkjøp utgjør en svært stor del av de ulike markedene, og som innkjøper kan du dermed påvirke og skape etterspørsel etter bærekraftig produkter.

  • I Norge utgjør offentlige innkjøp alene omlag 500 milliarder kroner hvert år, alt fra trevirke til bygg, til papir og energi i løpende drift. Offentlig myndigheter setter dessuten viktige rammer og retningslinjer for den private delen av markedene gjennom politiske føringer og regelverk. Ved å sette krav om innkjøp av sertifisert tre og trebaserte produkter vil offentlig sektor vise vei og hjelpe i gang bærekraftig markeder.
  • I privat sektor blir ansvarlig og bærekraftig innkjøp stadig viktigere. Flere og flere selskaper løfter opp bærekraft som strategisk satsingsområde og mange bedrifter har også spesifikke retningslinjer knyttet til skog og råvarer av tre og trebaserte produkter. Denne type innkjøp vil levere på FN bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon, og i tillegg være en god måte å vinne konkurransefortrinn på.

Bransjevise regler og standarder

Offentlig og private initiativ munner i enkelte tilfeller ut i bransjevise regler og standarder. Som ledende sertifiseringssystem på skog knytter PEFC seg til disse.

EUTR logo

EUTR er EU sitt tømmerregulativ som Norge har forpliktet seg til. Det skal motvirke handel av ulovlig tømmer i verden og gjelder et bredt sett av trebaserte produkter. PEFC sin sporbarhetsstandard etterlever EUTR gjennom aktsomhetsprinsippet (DDS).

Les mer EUTR her.

Breeam-Nor

BreeamNor er Norges tilpasning av Europas ledende mijøsertifiseringsverktøy for bygninger. Målet er å motivere til bærekraftig design og bygging. Bruk av PEFC sertifisert trevirke gir viktig poeng for å oppnå de øverste ratingene, Excellent og Outstanding.

Les mer om BreeamNor her.

Svanen

Helthetlig miljømerke som ser på hele livssyklusen til produktet innenfor mange produktkategorier. Forvaltes av en stiftelse opprettet av myndighetene med samarbeid på nordisk nivå. Svanen støtter seg på PEFC som anerkjent sertifisering på skog.

Les mer om Svanemerket her.