PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Hvorfor bli sertifisert

Hvorfor bli sertfisert

Alt fra små enkeltpersonforetak til store internasjonale bedrifter som produserer eller forhandler tre og trebaserte produkter, vil før eller siden bli påvirket av bærekraftig skogbruk.

Etterspørsel etter sertifisert trevirke øker i takt med strengere krav til forvaltning og tømmeromsetning, mer bevisst innkjøpspolitikk fra offentlig og privat sektor og ikke minst flere unge, miljøbevisste forbrukere.

Som ledende sertifiseringssystem vil PEFC legge forholdene til rette for at sertifiseringen skal være effektiv for alle. Vi legger vekt på  samarbeid med bedriftene for å øke nytten av sertifiseringen.

Les mer her om hvordan bli sertifisert.