PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Produsent og forhandler

Som produsent, forhandler eller annen type bedrift som kjøper og selger trevarer eller trebaserte produkter må du være sporbarhetssertifisert (Chain-of-Custody). Dette gjør det mulig for bedriften å dokumentere at råstoffet kommer fra bærekraftig skogbruk og angi andelen av PEFC-sertifisert tre i produktene. Da kan bedriften også bruke PEFC-logoen på produktet og synliggjøre dette direkte til sluttkunde.

En bedrift kan bli sertifisert på følgende måter:

  • individuell basis (bedrift basert på ett sted)
  • multi-site virksomhet (større bedrifter med flere avdelinger)
  • gruppe (mindre bedrifter som opptrer samlet for sertifisering)

For prosjekter kan det gis engangssertifisering til for eksempel byggherre eller entreprenør som kjøper inn og benytter PEFC-sertifisert virke.

Grunnleggende krav for å bli sertifisert

For å bli sporbarhetssertifisert etter PEFC Chain-of-Custody Standard må bedriften oppfylle noen grunnleggende krav knyttet til:

  • Ledelsessystem
  • Risikovurdering
  • HMS
  • Sporbarhetsmetode
  • Innkjøp av virke
  • Salg av produkter

Les nærmere om standarden og kravene her.