PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Akkrediterte sertifiseringsorganer

For å bli PEFC-sertifisert må en uavhengig tredjepart revidere virksomheten din. Sertifiseringsorganet må være offentlig godkjent. PEFC utsteder ikke sertifikater.

Du finner godkjente sertifiseringsorganer og etter hvilket standard de er akkreditert for her.

Krav til kompetanse
Revisorer må gjennomføre opplæring i PEFC annenhvert år. Revisorer kan også få intern opplæring i egen organisasjon gitt at dette er godkjent av PEFC.

PEFC sporbarhetssertifisering og revisjon mot 2020-standardene

PEFC's sporbarhetsstandard, standard for logobruk og standard som fastsetter kravene til sertifiseringsorgan som utfører sporbarhetssertifisering er revidert og nye standarder trådde i kraft 14. februar 2020. Det er satt en overgangsperiode på 18 måneder, dvs fram til 14. august 2021, for bedrifter til å implementere/gå over til de nye standardene.

Les mer om de nye standardene, overgangsperiode og forutsetninger for å starte sertifisering/revisjon etter de nye standardene under "Våre standarder/Chain of Custody"