PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Ny merkeplattform for PEFC Norge på plass

Published on 28 August 2020

Hva er og gjør PEFC sett med norske øyne og hvordan få ut budskapet i markedet? Dette var utgangspunktet for et prosjekt som startet i vinter og startet med innspill fra ulike bedrifter. Nå er første fase ferdig med merkeplattform og visuell manual på plass. Essensen i plattformen er at PEFC = garantert bærekraftig tre. Ambisjonen er intet mindre å utvikle Norge med tre fra bærekraftig skoger. Neste fase i prosjektet er å utarbeide kommunikasjon-verktøykasse for bedriftene.

workshopKommunikasjonsprosjektet startet med intervjuer og workshop med deltagelse fra et bredt utvalg bedrifter. Det kom fram at PEFC merket hadde betydelig kommersiell potensiale i et marked som i økende grad etterspør dokumentasjon av bærekraften. Bedriftene ønsket at PEFC ble tydeligere i budskapet bl.a. med vekt på det lokale/norske og kom opp med praktiske verktøy som bedriftene kunne bruke i sin kommunikasjon utad i markedet.

Første fase av prosjektet har dreiet seg om å meisle ut en merkeplattform og visuell profil. Utgangspunktet for plattformen er at samfunnet har behov for tre som ressurs som en del av løsningen mot en mer bærekraftig verden og at sertifisering er et effektivt verktøy for å sikre at tre kommer fra bærekraftig skog. Essensen i plattformen ble derfor at PEFC = garantert bærekraftig tre basert på sterke standarder og tredjepart uavhengig sertifisering.

Ambisjonen framover blir å utvikle Norge med tre fra bærekraftig skoger. Dette handler om å tale for skogen og treets gode sak om perspektivet er sirkulærøkonomi, klima, miljø og helse eller lokal verdiskaping. Fordi PEFC er en frivillig markedsbasert mekanisme blir det også svært sentral å fremme ansvarlig handel og innkjøp for å stimulere etterspørselen og dermed gi sertifiserte bedrifter den konkurransefordelen de fortjener.

Kampanje logoNeste fase i prosjektet er å utarbeide en kommunikasjons-verktøykasse for bedriftene. Verktøykassen vil bestå av tekster, logoer, bilder, artikler, spørsmål-svar, presentasjoner med mer. Kampanjelogoen ‘GARANTERT BÆREKRAFTIG TRE’ er allerede ferdig og kan fås på etterspørsel. Planlagt lansering av hele verktøykassen er januar 2021 med ny, oppdatert hjemmeside som servicetorg.

Ta gjerne kontakt for spørsmål, innspill eller hjelp.