PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Skogeier og tømmerkjøper

Som skogeier i Norge må du i praksis være skogsertifisert for å få solgt tømmer. Sertifisering oppnås enten gjennom en avtale med en organisasjon som har gruppesertifikat eller et individuelt sertifikat. Uansett innebærer dette at du må følge kravene i Norsk PEFC Skogstandard. Les mer her.

I Norge er det mest vanlig å være PEFC-sertifisert gjennom tømmerkjøpende organisasjon med gruppesertifikat. Det må foreligge skriftlig avtale med deg som skogeier og gruppesertifikatholder.

Ta kontakt med en av sertifiserte tømmerkjøperne nedenfor for nærmere informasjon. 

Organisasjon

Allskog SA

AltiSkog AS

AT Skog SA

Fjordtømmer AS

Glommen Mjøsen Skog SA

Glommen Skog AS

NORTØMMER AS

Norsk Skogsertifisering AS

SB Skog AS

Skog & Virke AS

Stangeskovene AS

Viken Skog SA

Kontaktperson

Magnus Mestvedt

Fredrik Pedersen

Ann Kristin Lunde

Martin Braanaas

Andreas Holen

Lars Ole Rundfloen

Nina Lilleeng

Erling Bergsaker

Trond Svanøe-Hafstad

Øyvind Foss

Bjørn Lybæk

Per Hallgren

Som tømmerkjøpende organisasjon gjelder egne krav for å bli sertifisert. Blant annet er det grunnleggende krav om å bruke miljøstyringssystemet ISO 14001. Les mer her.

Kurs og opplæring

PEFC Norge holder kalibreringskurs for organisasjoner som har gruppesertifikat på skog. Kontakt PEFC Norge for mer informasjon om dette.
Skogkurs tilbyr kurs i Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere, entreprenører og andre ansatte i næringen.Les mer om dette på Skogkurs sin hjemmeside