PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Hva det koster

Kostnadene ved sertifisering er tredelt:
1) Sertifiseringen for å bli godkjent (hvert 5.år)
2) Oppfølgingsrevisjon (årlig)
3) Avgift til PEFC Norge (årlig)

Punkt 1 og 2 er det sertifiseringsorganet som fakturerer i tråd med avtale mellom dem og bedrift.

PEFC Norge fakturerer årsavgift (pkt 3) etter fastsatte tariffer. 

Gjeldende tariffer for 2019 er som følger:

Tariff CoC 2019

Tariff FM 2019