PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Om skogbruket i Norge

Skogeierfamiliel%20med%20ordtak

Ordspråket sitter dypt i ryggmargen til de fleste skogeiere og er selve symbolet på langsiktig tenkning framfor kortsiktig gevinst. Omsorgen for skogen er dypt forankret i de fleste familieskogeiers bevissthet.

I Norge er det meste av skogen privateid, cirka 80 prosent. Det er hele 120 000 skogeiere, hvorav nesten tredjedel er kvinner. Familieskogbruket står sterkt, og ofte har skogen tilhørt familien over flere generasjoner.

Familieskogbruket karakteriseres av følelsesmessig tilknytning til egne skogarealer og moralske forpliktelser overfor tidligere og nye generasjoner. De fleste skogeierne er nært knyttet til lokalsamfunnet og befolkningen som lever og bor der.

Tall om den norske skogen

  • 37% av Norges landareal er dekket av skog
  • 25 millioner tonn CO₂ binder den norske skogen årlig (ca halvparten av Norges årlig utslipp)
  • 3 ganger mer skog målt i volum nå som for hundre år siden
  • 26 000 kjente arter av planter og dyr lever i norske skoger
  • 50 000 000 000 kr er årlig verdiskapning basert på norsk tømmer