PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Arrangementer

Online seminar om bærekraftig skogbruk 22. april 2020

«Bærekraftig skogbruk handler enkelt sagt om å overlevere skogen til neste generasjon i bedre tilstand enn da jeg overtok», fortalte skogeier og akuttsykepleier Mari Bolkesjø, på det nasjonale online seminaret om bærekraftig skogbruk som PEFC arrangerte 22. april. Seminaret var en uformell oppstart av revisjonsprosessen av den norske skogstandarden. Over 120 personer overvar seminaret fra hele landet og fra ulike miljøer. Partnerskap, helhetlig tenkning og kunnskapsbasert forvaltning står igjen som sentrale stikkord fra seminaret.

Oppsummering; se her.

Presentasjoner:

Sven Mollekleiv, SVP Samfunnsansvar DNVGL

Mari Bolkesjø, skogeier og akuttsykepleier

Tomas Lundmark, professor SLU Sverige

Janne Kjønaas, seniorforsker NIBIO

Morten Dåsnes, leder Friluftsrådenes Landsforbund

Aksel Granhus, avdelingsleder NIBIO

Kristin Thorsrud Teien, forskningssjef NINA

Ivar Gjerde, seniorforsker NIBIO

Monika Svanberg, prosjektleder Bioeconomy Region

Thomas Husum, daglig leder PEFC Norge