PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Rapporter

Revisjonsrapportene som utarbeides i forbindelse med de årlige, eksterne revisjonene av gruppesertifikatholderne, legges ut på den enkelte sertifikatholders hjemmeside. Sertifikatholderne lager også en årlig miljørapport om oppfyllelse av sertifiseringskravene, herunder resultatene fra internrevisjoner og eksterne revisjoner, og om effekten av forebyggende og/eller korrigerende tiltak. Her er link til gruppesertifikatholdernes revisjon- og miljørapporter:

Det kan også utstedes individuelle skogforvaltningssertifikater. I Norge har Statskog eget sertifikat og under er det link til deres revisjon- og miljørapport: