PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

PEFC Norge med innspill på høringer

Published on 4 September 2020

PEFC Norge sin ambisjon er å utvikle Norge med tre fra bærekraftig skog. I den sammehengen ser vi en rekke rammeverk og drivere for bærekraftig skog og bruk av tre i samfunnet. PEFC Norge vil derfor i større grad gi bidrag til relevante prosesser og høringer initiert av myndigheter og andre organisasjoner.

Den siste tiden har PEFC Norge gitt innspill på følgende:

  • Anskaffelse av møbler i offentlig virksomhet
  • Grønn Materialguide
  • Breeam-Nor

Mer om temaene og innspillene finner du her.