PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Informasjonsmateriell

Her finner du nyttig informasjon knyttet til PEFC og bærekraftig skogbruk. Gå inn i undermenyen.