PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Chain of Custody (sporbarhet)

Sporbarhet og logobruk

Sporbarhetssertifiseringen bidrar til at de som kjøper produkter laget av tømmer kan være trygge på at råstoffet kommer fra en bærekraftig skog. Bedrifter som ønsker å selge sine produkter som PEFC-sertifiserte, må kunne vise at råstoffet kommer fra PEFC-sertifisert skogbruk. For at et trebasert produkt kan selges med PEFC-logo må alle leverandører og produsenter fra skogen og fram til salg av det ferdige produktet inneha et PEFC-sporbarhetssertifikat (Chain of Custody). Reglene er like for alle land. Les mer her.

Følgende standarder gjelder for sporbarhet og logobruk:

Nye standarder utgitt 14. februar 2020, med en overgangsperiode fram til 14.08.2021:

PEFC ST 2002:2020: Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements

PEFC ST 2003:2020: Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard

PEFC ST 2001:2020: Trademark Rules - Requirements

Standarder i bruk og gjeldende inntil overgangsperiodens slutt:

PEFC ST 2002:2013: Chain of Custody of forest based products – requirements

PEFC ST 2003:2012 Certification Body Requirements - Chain of Custody

PEFC ST 2001:2008 Logo usage rules

Overgang til 2020-standardene

De reviderte 2020-standardene trådde i kraft 14. februar 2020. Fra denne datoen er det en perioden på 18 måneder for bedrifter til å gå over til de nye standardene. Overgangsperioden løper fram til 14. august 2021. Etter denne datoen må bedrifter som fremdeles er sertifisert mot 2013-standarden, forberede/utarbeide sitt system i henhold til 2020-versjonen slik at de revideres/sertifiseres mot de nye standardene ved neste eksterne revisjon. Alle sporbarhetssertifiserte bedrifter skal være sertifisert/revidert etter 2020-standardene senest innen 14. august 2022.

Mer informasjon om revisjon/sertifisering

Mer informasjon om 2020-standardene

Les mer om 2020-standardene her. 

Og PEFC Internasjonalt har informasjon om 2020-standardene - link

Sertifisering/revisjon mot 2020-standardene

For å sertifisere/revidere bedrifter mot 2020-versjonene av PEFC Chain of Custody (ST 2002) og PEFC Trademarks (ST 2001) -standardene, må sertifiseringsorganenes revisorer ha gjennomført opplæring/kurs i de nye standardene. Sertifiseringsorganene må også sørge for at prosessene deres er i tråd med kravene i 2020-versjonen av standarden for sertifiseringsorganer (ST 2003).

PEFC vil  i løpet av mars-april utarbeide kursopplegg og vil etter det tilby kurs til alle sertifiseringsorgan. Mer informasjon om kurs og datoer vil kommer når dette er klart.

Se PEFC Int. for mer informasjon om overgang til nye standarder:

- How to offer certification for the revised PEFC-standards

- Certification Body Training