PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Hvem er vi

PEFC er en internasjonal, non-profit paraplyorganisasjon som er medlemsstyrt. Både nasjonale land og internasjonale aktører er medlemmer. PEFC lager felles globale retningslinjer som alle må følge. Vi i PEFC Norge er ansvarlig for å gjennomføre PEFC systemet i Norge, med egen organisasjon og detaljert kravstandard. Vi jobber gjennom hele verdikjeden, fra skogeier til forbruker. Sertifisering, sporbarhetbevis og logo er våre viktigste verktøy. På den måten bidrar vi til at forbruker kan gjøre et trygt, bærekraftig kjøp av produkter basert på tre.

Se i undermenyen hvem som er hvem.