PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Høringer og innspill

Grønne og innovative anskaffelser av møbler

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har blant ansvaret med å veilede offentlige innkjøpere, og har som verktøy et sett av kriterieveivisere for anskaffelser. Fra tidligere har de kriterieveiviser for bygg og anlegg hvor krav om sertifisert tre som PEFC ligger inne. Nå tar direktoratet sikte på å utvide verktøysettet til også å gjelde møbler.

Innspill til krav og kriterier til grønne og sirkulære anskaffelser av møbler

Grønn materialguide

Grønn Byggallianse og Context i samarbeid med direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeider Grønn Materialguide. Hensikten er å hjelpe arkitekter, rådgivere og utbyggere å velge miljøriktige materialer i tidligfase, hvor tre er sentralt. Nå jobbes det med en ny versjon 4.0 basert på oppdatert temavalg som klima, ressursgrunnlag og sirkulærøkonomi.

Innspill til ny versjon av Grønn Materialguide

Breeam-Nor

Breeam-Nor er norsk tilpasning av den internasjonale Breeam,- den mest utbredte miljøsertifisering for alle type bygg. I Norge er BreeamNor mest benyttet i privat sektor. Sertifisert tre som PEFC gir poeng inn i en bred vurdering av byggets miljøkvaliteter. BreeamNor standarden er nå under revisjon med arbeid fram til neste sommer.

Innspill til ny BREEAM-NOR standard