PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Vår visjon

«Vårt oppdrag er å bidra til en bærekraftig verden gjennom sertifisering av skog»

Verden trenger skogen. For at skogen skal være der også for framtidig generasjoner er vi avhengig av skogen blir drevet på en bærekraftig måte. Vårt mål er at all skog i hele verden skal bli bærekraftig forvaltet.

Skogen er imidlertid ikke den samme verden over. Kravene må tilpasses lokale, nasjonale forhold basert på internasjonalt anerkjente standarder.

Vi i PEFC legger stor vekt på åpenhet og demokratisk deltagelse gjennom en «bottom-up» tilnærming.

Vi tror på ideen: tenk globalt, handle lokalt

Les mer her.