PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Hva gjør vi

Vi i PEFC Norge er ansvarlig for:

  • Administrere PEFC Norges sertifiseringsordning og påse at det oppfyller godkjennelseskravene til PEFC Internasjonalt
  • Utvikling og gjennomgang av utformingen av sertifiseringsordningen med sikte på kontinuerlig forbedring
  • Informasjon og oppfølging av sertifiserte bedrifter for å sikre felles forståelse og praktisering av sertifiseringskravene
  • Informasjon og oppfølging av sertifiseringsorganene som er akkreditert til å utføre PEFC-skogsertifisering i Norge
  • Fremme Norsk PEFC Skogstandard som nasjonal standard for bærekraftig skogforvaltning i Norge
  • Fremme bruken av PEFC-sertifiserte produkter gjennom alle ledd i verdikjeden og ut mot sluttbruker
  • Utstede logolisens til skog- og sporbarhetssertifiserte bedrifter og kontrollere at bruken er i tråd med gjeldende regler
  • Behandle tvistespørsmål som oppstår innen skogsertifiseringen som ikke kan løses av ansvarlig sertifikatholder eller sertifiseringsorgan
  • Fakturering av sertifiserte bedrifter for årsavgift i tråd med tariff som fastsettes av årsmøte