PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Hvordan standarden blir til

Standardprosess

PEFC Sustainability Benchmarks – overordnede globale krav

Utviklingen av internasjonale standarder og kriterier er kjernen i det arbeidet PEFC Internasjonalt gjør. Der er de som definerer de overordnende kravene som alle de nasjonale standardene må oppfylle. Hver av standardene blitt utviklet gjennom en omfattende prosess, og de blir gjennomgått hvert femte år og revideres da om nødvendig.

Når standarder (både de internasjonale og de nasjonale) utvikles, inviteres alle interessenter til å delta, og prosessen er konsensusdrevet, åpen og gjennomsiktig.

Les mer her.

Utvikling av nasjonale standarder

Hvert enkelt lands skogsertifiseringssystemer blir utviklet på nasjonalt nivå, slik at de kan tilpasses nasjonale lover og forskrifter og at de møte forventningene til lokale interessenter. Når et land har utviklet et nasjonalt skogsertifiseringssystem i tråd med PEFC’s krav, blir systemet gjennomgått av uavhengig konsulentselskaper gjennom streng evalueringsprosess før endelig godkjenning.

Skogsertifiseringssystemet til PEFC Norge var blant de aller første nasjonale systemene som ble utviklet, og systemet ble godkjent første gang i år 2000. Etter det har systemet vært igjennom 3 revisjonsrunder og gjeldende Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem ble re-godkjent i januar 2016.

Les mer om godkjenning av nasjonale systemer og Norges siste revisjon her.