PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Gi tilbakemelding

PEFC er en åpen og demokratisk organisasjon med ønske om å bli bedre. Som følge av vår unike bottom-up tilnærming søker vi av prinsipp å løse klager og tvister på lavest mulig nivå.

Klage på hogst eller skogbrukstiltak:

Klagen skal rettes til den ansvarlig sertifikatholder (den som skogeier er knyttet til). Se liste her. Sertifikatholder skal behandle klagen og graden av avvik etter nærmere retningslinjer. I tilfeller med alvorlig avvik skal relevant sertifiseringsorgan behandle saken.