PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Slik blir bedriften sertifisert

Veien fram til sertifisering vil variere, men her er hovedstegene fram til PEFC-sertifisering:

1) Sett deg godt inn i kravene i standarden som gjelder din bedrift

Tips: Søk gjerne råd hos PEFC Norge, andre bedrifter med erfaring, eller spesialisert rådgiver

2) Ta kontakt med et eller flere akkrediterte sertifiseringsorganer

Tips: Be om et tilbud hos flere så kan du velge det som passer best for deg

3) Sertifiseringsorganet kommer på sertifiseringsbesøk hos bedriften din

Tips: Forbered deg godt og sørg for å relevante ansatte vet hva som skal skje

4) Gå igjennom sertifiseringsrapporten og lukk alle avvik før utstedelse av sertifikat

Tips: Benytt eventuelle avvik som mulighet til å forbedre system og rutiner

5) PEFC Norge registrerer ditt sertifikat og gir deg lisens til å bruke PEFC-logoen

Tips: Lag en feiring og finn ut av hvordan bedriften kan bruke sertifiseringen i markedsføringen

Et sertifikat utstedes normalt for fem år før det må fornyes.

Hvert år må sertifiseringsorganet gjøre en oppfølgingsrevisjon.