PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Relevante markeder

Bygg & interiør: Design framtiden med PEFC sertifisert tre

Sky Bi Bb2Arkitekter, entreprenører og byggherrer bruker i økende grad tre som hovedelelement i utformingen av bygg. Det finnes allerede et stort utvalg av tradisjonelle trelast, samtidig kommer det stadig nye, innovative løsninger.

Tre er betraktet som det mest klimavennlige byggematerialet, og siden det er et naturlig materiale, er det dessuten overlegent på helse og miljø. Bruk av PEFC-sertifisert tre dokumenterer at virket kommer fra bærekraftig kilder og møte krav i ulike miljøordninger som for eksempel BreeamNor.

Les mer her.

Emballasje & mat: Styrk merkevaren med sertifisert tre

Vending Cups 2Forbrukere er i økende grad opptatt av å ta miljøvennlige valg i dagliglivet, og emballasje er noe vi omgir oss med hele tiden. Mat- og dagligvarebransjen, inkludert fastfood-markedet, er store brukere av emballasje.

I Norge har de miljøskadelige effektene av plast fått særlig stor oppmerksomhet, og det har det vokst fram et ønske om mer bærekraftige emballasjeløsninger. Flere og flere produsenter og forhandlere bruker derfor sertifisert papir- og kartongemballasje. PEFC logo på bedriftens emballasje vil forsterke budskapet om bærekraft og ansvarlig innkjøp ovenfor forbruker.

Print & papir: Skriv historie med PEFC sertifisert tre

Pefc Uk April 2018 NewsletterMarkedet for papir til print, trykksaker og magasiner er fortsatt stort til tross for digitaliseringen i samfunnet. Markedet for husholdnings- og hygienepapir er fortsatt økende.

Med stadig mer miljøbevisste forbrukere og krav til åpenhet omkring bedriftenes samfunnsansvar, er det behov for å vise at papiret kommer fra bærekraftig kilder. Dette gjelder både papir basert på jomfruelig og resirkulert materiale. Ved bruk av PEFC-sertifisert papir vil bedriften dokumentere ansvar ovenfor forbruker. Miljøordninger som Svanemerket støtter seg dessuten på sertifiseringer som PEFC.

Biomaterialer & -kjemi: Form morgendagen med PEFC sertifisert tre

Banner 1

Tre er en fornybar ressurs og kan brukes til svært mye. I prinsippet kan tre erstatte alt som lages av olje og fossile kilder.

Det foregår mye spennende utviklingsarbeid på mange fronter. For eksempel forskes det på hvordan man kan bruke trevirket til å utvikle dyrefôr, klær, materialer og biokjemikalier. Gjerne ved bruk av biprodukter fra eksisterende produksjon. Med PEFC-sertifisert virke vil bedriften være sikker på at råstoffet kommer fra naturlig, fornybare og bærekraftig kilder.

Bioenergi & -drivstoff: Driv verden med PEFC sertifisert tre

Tømmerlunne

Verden er helt avhengig av tilgang til bærekraftig energi. I tråd med det grønne skiftet og ambisiøse mål for reduserte klimagassutslipp øker bruken av bioenergi.

Ved har lange tradisjoner og mange lokalvarmeanlegg baserer seg på ulike former for flis. Markedene for biokull og trepellets som kan erstatte vanlig kull er under sterk utvikling. Ikke minst prosjekteres det nå flere biodrivstoffanlegg hvor mindreverdig tømmer og trevirke vil være en råstoffkilde. Bruk av PEFC-sertifisert råstoff vil dekke kravene til ansvarlig innkjøp og overholde EU tømmerregulativ.