Kunngjøring - oppstart av revisjon

Kunngjøring - Revisjon av det norske PEFC skogsertifiseringssystemet

20. FEBRUAR 2020

Det norske PEFC skogsertifiseringssystemet ble godkjent første gang i 2000 og er etter det revidert 3 ganger, senest i 2015. Systemet er godkjent av PEFC Internasjonalt, og det er krav om at nasjonale standarder/systemer starter neste revisjon innen 5 år fra forrige godkjenning.

Formålet med revisjonen er å gjennomgå alle standardene som inngår i systemet ut fra nye/reviderte internasjonale krav, ny kunnskap og ut fra erfaringer med dagens standarder. I dette arbeidet ønsker vi innspill og deltakelse fra organisasjoner som har interesser knyttet til skog og bærekraftig skogbruk.

Følgende standarder i det norske PEFC-systemet skal revideres:
PEFC N 01 - Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk
PEFC N 02 - Norsk PEFC Skogstandard
PEFC N 03 - Krav ved gruppesertifisering
PEFC N 04 - Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan
PEFC N 05 - Ordliste og definisjoner

Det vil bli nedsatt en egen arbeidskomite som skal gjennomgå og revidere Norsk PEFC Skogstandard samt øvrige standarder som inngår i skogsertifiseringssystemet. Komiteen skal utarbeide forslag til reviderte standarder og disse skal deretter ut på høring. På bakgrunn av innspill fra høringen innstiller arbeidskomiteen på endelige utkast til reviderte standarder. Disse blir deretter vurdert av objektiv 3.part før de legges fram for endelig internasjonal godkjenning av PEFC Council.

Tidsplan for revisjonsprosessen:

Tidsplan revisjon_1

Revisjonen skal følge PEFC’s prosedyrer for revisjon av standarder som er tilgjengelige på PEFC Norges hjemmeside (link til prosedyrer)

Alle organisasjoner med interesse knyttet til skog, skogbruk og skogsertifisering gis med dette mulighet til å delta i revisjonsarbeidet. Dette kan gjøres ved å komme med kommentarer og innspill på standardene som skal revideres samt revisjonsprosessen. Organisasjonene inviteres også til å nominere representant(er) til arbeidskomiteen og derved aktivt bidra i revisjonsarbeidet.
Innspill og nominasjoner må sendes til PEFC Norge pr. epost innen 6. mai 2020: mail@pefc.no

Dersom det er spørsmål eller behov for mer informasjon, så ta gjerne kontakt med Thomas Husum, leder av sekretariatet for PEFC Norge på epost; thomas.husum@pefc.no eller telefon; 90605204.