PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Online seminar om bærekraftig skogbruk 22.april

Published on 30 Mars 2020

Hvert 5.år går PEFC gjennom det nasjonale sertifiseringssystemet. Nå i 2020 skal vi i Norge gang med revisjon av Norsk PEFC Skogstandard og de andre nasjonale standardene med formål om forbedringer og endringer basert på nye krav, ny kunnskap og erfaringer.

Som uformell start av revisjonsarbeidet arrangerer vi et nasjonalt seminar om bærekraftig skogbruk 22 april ONLINE. Her blir det presentasjoner av sentrale temaer med mulighet til å stille spørsmål/gi innspill gjennom chatten.

Online link sendes alle påmeldte. Gå inn på vedlagte innbydelse HER for påmelding.