PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Arbeidskomiteen for den nasjonale revisjonen er klar

Published on 5 Juni 2020

PEFC Norge starter opp arbeidet med å revidere det norske sertifiseringssystemet i 2020, hvor Norsk PEFC Skogstandard er mest sentral. Arbeidet organiseres med en arbeidskomite som skal gå igjennom og foreslå reviderte krav i standardene. Det var gledelig stor interesse for å delta i arbeidskomiteen. Arbeidskomiteen er nå oppnevnt og første møte vil være 23. juni.

Simon Thorsdal«PEFC spiller en svært viktig rolle i norsk skogbruk og trebasert industri ved at praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert», sier styreleder Simon Thorsdal. «Vi ønsker gjennom revisjonsprosessen å utvikle PEFC Norsk Skogstandard til å bli et enda bedre verktøy, og det er derfor svært gledelig at også hele miljøsiden og frilufts-Norge melder seg på for å være med i dette viktige arbeidet».

En rekke organisasjoner fra hele spekteret av interesser meldte sin interesse for å delta i revisjonsarbeidet av norsk PEFC; alt fra skog, industri, miljø, klima, friluftsliv, arbeidstaker, likestilling og ungdom . SABIMA, WWF, Natur og ungdom, Zero og Norsk Friluftsliv er eksempler på «nye» organisasjoner som ikke var med i forrige runde. Styret i PEFC Norge hadde en grundig gjennomgang av nominasjonene og landet på en arbeidskomite bestående av 16 personer og 4 observatører. Se hele arbeidskomiteen her.

Norge fikk sitt PEFC sertifiseringssystem allerede i 1999, og går nå inn i sin fjerde runde av revisjon av systemet. Norsk PEFC Skogstandard som setter krav til hvordan skogen skal forvaltes og drives bærekraftig er det mest sentrale elementet. Formålet med revisjonen er å oppdatere den norske standarden i henhold til internasjonale krav, ny kunnskap og ut fra erfaringer med dagens standard.

Arbeidskomiteen skal gjennomgå dagens system og komme med forslag til nye krav og standarder. Forslaget til nye standarder skal sendes ut på høring før arbeidskomiteen innstiller på endelig standarder. Deretter skal disse vurderes av en uavhengig tredjepart før standardene legges fram for internasjonal godkjenning av PEFC Internasjonalt.

«Revisjonsarbeidet vil være et stort og viktig tema i tiden framover» forteller Thomas Husum, daglig leder i PEFC Norge. «Det har allerede kommet mange innspill på temaer og krav, og jeg ser fram til arbeidet skal starte. Gjennom fruktbare diskusjoner håper jeg at arbeidskomiteen finner gode konsensus løsninger som alle kan stå bak til det beste for skogen og et bærekraftig samfunn».