PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Vinner av arkitektprisen «Best Use of Certified Timber»

Published on 10 Desember 2018

Under World Architecture Festival (WAF) som ble avholdt i Amsterdam 28-30 November i 2018 ble delt ut arkitektpriser i flere ulike klasser. En av disse var «Best Use of Certified Timber», en pris i samarbeid med PEFC. 40 arkitektprosjekter fra 20 land deltok mot denne prisen.
Fra Norge ble Statsbygg sitt nye universitetsbygg på Gjøvik nominert blant 9 prosjekter til prisen. Arkitekt var Reiulf Ramstad Arkitekter. Prosjektet knyttet sammen eksisterende læringsmiljø med nye muligheter i kjølvannet av fusjonen med NTNU. I planleggingen ble det lagt vekt på at bygget skulle være bærekraftig, og ustrakt bruk av tre ble derfor naturlig. Mange norske bedrifter leverte til prosjektet som oppnådde 60% dokumentert bruk av PEFC sertifisert tre.
Vinneren av prisen «Best Use of Certified Timber» ble «International House in Sydney” designet av Tzannes arkitekter. Bygger er oppført med PEFC sertifisert massivtre (CLT) levert av Stora Enso. Med 7 etasjer er bygget verdens høyeste kommersielle bygning oppført av massivtre. Med lavt klimaavtrykk både under bygging og drift setter prosjektet ny standard for bærekraftig bygg.
Trebygg er ikke bare bra for klimaet, men også for menneskene som jobber der.
«Tre har veldig sterk effekt på mennesker, både fysisk og psykisk, sier Jonathan Evans fra Tzannes arkitekter.
Prisen for “Best Use of Certified Timber” retter seg mot prosjekter der sertifisert tre har blitt brukt på en innovativ, pedagogisk eller kunsterisk måte.
«Variasjonen og den geografiske spredningen på prosjektene som søkte til prisen viser at bruk av sertifisert tre er en voksende trend. PEFC sertifiseringen gir arkitektene tillit til at spørsmålet til bærekraft adresseres på en god måte i deres prosjekter, sa Mark Thomson, medlem i WAF prisjury.