PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Stinn brakke på sertifiseringsseminar

Published on 17 Januar 2020

Det var stinn brakke på Næringslivets Hus 16.januar da Entreprenørforeningen (EBA) og Norsk Eiendom arrangerte seminar om sertifisering av miljøbygg. Bærekraft og miljø er utvilsomt i tiden og mange eiendomsutviklere, entreprenører og rådgivere benyttet anledningen til å bli oppdatert på temaet.

Forsamlingen fikk gjennomgang av både Breeam-Nor og Svanemerket som to alternative sertifiseringsordninger for bygg. Breeam-Nor er mer prosjektorientert og favner om ni områder, alt fra materialer til ledelse, og blir særlig benyttet for næringsbygg som har behov for å dokumentere miljøegenskapene. Svanemerket er mer rettet mot produkter og vurderer hele livsyklusen fra råvarer til produksjon, bruk, avhending og resirkulering. Svanemerket er benyttet mest av boligbyggekjeder og i offentlig bygg.

Seminar miljøbygg2Begge sertifiseringsordningene baserer seg på skogsertifiseringene som PEFC. I begge ordningene er det grunnleggende krav til lovlig trevirke og det gis poeng for bruk av sertifisert trevirke som PEFC. Tormod Lien fra Svanemerket framhevet for øvrig treets miljøvennlig egenskaper og appellerte til bruk av lokal, norsk gran og furu.

Fra byggherrene og entreprenørene ble det uttrykt utålmodighet om å «komme videre». De heteste stikkordene i bransjen er sirkulære bygg/gjenbruk, helsevennlig/sosial bærekraft og ikke minst klimagassutslipp. Det ble også pekt på at sertifisering måtte være enkelt å bruke, dokumentere og kommunisere. Dette er noe sertifisert trevirke og PEFC absolutt bør kunne levere på!