PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Startskudd for kampanjen «Bygg bærekraftig»

Published on 9 Desember 2019

«Kommunene må gå foran på bærekraftig bygging» er budskapet fra den nye ordføreren i Rakkestad kommune, Karoline Fjeldstad. Hun er en del av initiativet «Ordførere for tre» som jobber for at kommuner over hele landet skal gjøre mer bevisste miljøvalg. Rakkestad kommune er selv i ferd med å bygge nye fine omsorgsboliger - i massivtre. Fjeldstad sier at bærekraftig bygging handler om så mye: klimaavtrykk, lokal verdiskaping, godt inneklima og ikke minst fine bygg å bo!

Frontpage BB brosjyreÅ bygge med tre er i ferd med å bli den nye standarden, kan tredriver Bjørn Bakke Lier fortelle alt om. Mange kommuner i Norge har tatt endringene i tiden på alvor, og går foran som gode eksempler innen bærekraftig bygg, Det reises skoler, barnehager og sykehjem i tre, og volumene øker stadig. Men vi er fortsatt i startfasen sier Lier. Tre er allerede konkurransedyktig økonomisk, og når bransjen får ytterligere læring vil kostnadene bli lavere.

For å være sikker på at bygge med tre faktisk er bærekraftig, må kommunene legge inn krav om sertifisert trevirke som PEFC i konkurransegrunnlaget. En kommune som nettopp har gjort det er Lillesand kommune, og rådmann Guri Ulltveit Moe mener at «for å bygge bærekraftig må man være både konkret og spesifikk.» Vi ser behovet for å lage gode rutiner for kommunale innkjøp sier Ulltveit Moe. Vår motivasjon er reduserte klimautslipp, bedre inneklima og lokal verdiskaping.

For å forsterke dette har PEFC tatt initiativ til en nasjonal kampanje til å bevisstgjøre kommunene til å stille krav i anbudene. Kampanjen er et samarbeid med rekke andre organisasjoner og bedrifter. Hør, se & les mer på: https://www.visbrosjyre.no/pefcnorge/MailView/