PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Sertifisering av skog er et konkurransefortrinn

Published on 27 Mai 2019

Sertifisering av skog og produkter er et konkurransefortrinn slo Heidi Lyngstad, miljøsjef i Løvenskiold/Maxbo fast under en sesjon under årets Skog & Tre konferanse. Sammen med Lars Petter Bing, miljørådgiver i Statsbygg og Nils Bøhn, direktør i Norges Skogeierforbund bidro hun til stort engasjement om miljøsertifisering gjennom hele verdikjeden.

Først ut var Nils Bøhn fra Norges Skogeierforbund som innledet med å fortelle om bakgrunnen for hhv FSC og PEFC. Nils BøhnFSC ble etablert med tanke på tropisk skog og industriskogbruket og PEFC kom som alternativ for familieskogbruket i Europa. Etter å ha sammenliknet systemene på noen hovedpunkter kom han fram til at det er liten forskjell i kravene til selve skogbehandlingen. Han fant at FSC vektlegger biologisk mangfold mest, mens PEFC legger mest vekt på klima. Den store forskjellen ligger på det administrative. FSC pålegger den enkelte skogeier langt større administrativ byrde med planlegging, kontroll og rapportering mente han, mens PEFC hovedsakelig følger opp miljøkravene nasjonalt og gjennom sertifikatholderne. Bøhn sin prediksjon er at «for det store flertallet, sannsynlig godt over 90% av norske skogeiere, vil PEFC være det eneste sertifiseringsalternativet».

Lars Petter Bingh fra Statsbygg var neste mann ut og tok for seg hvordan Statsbygg som ledende nasjonal byggherre tar miljø- og klimaansvar. Lars Petter BinghStatsbygg har satt seg «mål om å kutte klimagassutslippene fra sine byggeprosjekter med 40% i forhold til det som er dagens standard». Og på veien dit arbeider Statsbygg svært systematisk med analyser og detaljerte kalkulasjonsverktøy viste han. Og han viste at de også når målet i praksis: den nye administrasjonsbygget på Campus Evenstad kom i mål med 42% reduksjon i klimagassutslippet. Han kunne også fortelle at Statsbygg setter som krav om bruk av kun sertifisert trevirke i sine bygg. Tropisk tømmer har de lagt ned forbud mot etter en litt uheldig sak. Avslutningsvis var Bingh innom ombruk av materialer som et av bransjens fokus om dagen, og han ønsket seg også at bruk av tre i større grad ble kreditert for sin karbonlagringseffekt.

Heidi Lyngstad fra Løvenskiold/Maxbo var siste innleder og kunne fortelle at Maxbo tar bærekraft på reelt alvor og er både Miljøfyrtårn-sertifisert og PEFC sporbarhetssertifisert. Heidi LyngstadAlt av trelast, trebaserte plater og heltreprodukter er allerede sertifisert i de egeneide butikkene og planen er å utvide dette til å omfatter dører og vinder og franchise butikkene. Hun kunne med stolthet fortelle at Løvenskiold er involvert i hele verdikjeden med PEFC sertifisert skog i Nordmarka. Maxbo bruker sertifisering til å skape konkurransekraft. «Mange byggherrer og de største entreprenørkundene etterspør dokumentasjon på bærekraftig verdikjeder, og da er det jo lettest å bruke PEFC» fortalte hun. Hun redegjorde også for hvordan Maxbo bruker sertifiseringen i markedsføringen og til å sette krav til sine leverandører. Lyngstad rundet av med å ønske seg en mer effektiv overføring av informasjon og dokumentasjon gjennom digitalisering.

Etter innledningene ble det mulighet for å kommentere og stille spørsmål fra salen. Her var det stort engasjement og mange benyttet anledning til å få svar på sine saker og spørsmål. Etterlatt inntrykk er at sertifisering av skog og sporbarhet blir enda viktigere framover.