PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Reviderte PEFC standarder er godkjent

Published on 17 Februar 2020

Tre standarder har vært gjennom en omfattende revisjonsprosess og er nå godkjent av PEFC sin generalforsamling. De tre standardene som regulerer henholdsvis sporbarhetssertifiseringen, bruk av varemerke og sertifiseringsorganene tredde i kraft 14. februar med overgangsperiode på 18 måneder.

Std_CoCStd_TMStd_CB

De største endringene kommer i PEFC Sporbarhetsstandard (Chain of Custody, CoC). Standarden beskriver hvordan tømmer fra bærekraftig skogbruk skal spores gjennom verdikjeden fram til endelig produkt og kunde. Dette inkluderer krav for å unngå trevirke fra kontroversielle kilder blir brukt i sertifiserte produkter. I den nye sporbarhetsstandarden er definisjonen av kontroversielle kilder utvidet for å sikre bærekraften i større grad. Dette innebærer styrkede krav knyttet til;

  • bærekraftig produksjon og uttak
  • biologisk mangfold
  • økologisk viktige skog arealer
  • konvertering av skog
  • rettigheter for arbeidstakere og urbefolkningen

Trevirke fra genetisk modifisert skog og tømmer fra konfliktfylte områder er som tidligere omfattet av kontroversielle kilder.

Risikovurderingen av aktsomhetssystemet (Due Diligence System, DDS) speiler nevnte endringer hvorpå det er kommet inn flere kriterier som konkret veiledning.

Utover dette er det foretatt noen justeringer, blant annet;

  • Definisjonen av produktgruppe er presisert hvorpå en produktgruppe kan dekke flere lokasjoner under et multi-site sertifikat.
  • Kreditmetoden er løftet fram som separat sporbarhetsmetode på linje med fysisk adskillelse og prosent-metoden.

Den nye standarden for varemerket, som erstatter reglene for PEFC logobruk, strammer inn bruken av PEFC varemerker globalt og gjør det enklere for forbruker å forstå hva PEFC logoen står for. Standarden etabler en ny angivelse «100% PEFC opprinnelse» som kan brukes på produkter med 100% materiale fra PEFC sertifisert skog. Dessuten krever standarden at bedriftene bruker PEFC Logogenerator som enkel og rask gratistjeneste for å få ut tilpasset logo i henhold til retningslinjene.

I den nye standarden for sertifiseringsorganer blir revisorer gjenstand for ytterligere krav til kompetanse for å utgjøre PEFC sertifisering. Dette skal sikre at kravene blir ivaretatt slik de er ment å fungere og lik behandling. I tråd med PEFC sitt engasjement for likestilling skal sertifiseringsorganene søke å ha revisorer av begge kjønn. Les mer her.

Hva skjer framover

  • Sertifiseringsorganer: Det vil bli arrangert ulike kurs og opplæring etter behov. Vi legger opp til et felles kurs for nordiske land.
  • Sertifiserte bedrifter: Overgangsperiode fram til august 2021. Det legges opp til for informasjonsmøte før sommer.

De nye standardene finner her.