PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

PEFC på Arendalsuka

Published on 30 August 2019

Arendalsuka er Norges største møteplass for politikk, samfunn og næringsliv. Bærekraft/miljø var et sentralt tema med hundretalls arrangementer gjennom uka. PEFC holdt innlegg på ett av disse med fokus på bærekraftig skogbruk som en del av løsningen på klimautfordringen.

AT Skog og Tenk Tre inviterte til en bred tilnærming under sitt seminar «Fra flis til is» torsdag 15. august. Den røde tråden var nytenkning og innovasjon. Framtiden i våre hender, Foods of Norway/NMBU og Norges Forskningsråd hadde alle spennende innlegg hvordan skogens ressurser kan brukes til å løse utfordringer og skape nye produkter.

TextilesPEFC ved Morten Haugerud så for seg at etterspørselen etter tre som ett av verdens mest fornybare råstoff kom til å øke framover. Grunnleggende forutsetning er at skogen forvaltes bærekraftig. Det er mye forskning som understøtter at økt bruk av tre som erstatning for fossile og ikke-fornybare ressurser gir mindre klimagassutslipp. For eksempel vil hvert 1m3 trevirke som brukes til å bygge med i snitt spare verden for 1 600 kg CO2. Et interessant mønster i forskningen er at jo mer «avansert» produkter vi snakker om for eksempel tekstiler, jo mindre karbongassutslipp oppnår vi ved å bruke trevirke. Haugerud kunne fortelle at PEFC i samarbeid med UNECE og FAO jobber med å utvikle nye, bærekraftig verdikjeder for tekstiler basert på tre (viskose) fra sertifisert skog. Håpet er at vi kan få til noe tilsvarende her i Norge.

Se hele presentasjonen her.