PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

PEFC Int. tilbyr online opplæring for PEFC sporbarhetsrevisorer i mars

Published on 28 Februar 2019

For revisorer som utfører PEFC-sporbarhetssertifisering, er det krav om at de må oppdatere sin kompetanse minst hvert annet år. Nå i mars tilbyr PEFC Internasjonalt to muligheter for nettbasert utdanning.

Revisorer og sertifiseringsorganer som trenger PEFC-godkjent videreutdanning, kan registrere seg for en av disse online utdanningsmulighetene. Den første anledningen er 6.-7. mars fra kl. 13.30 - 17.00 begge dager. Den andre anledningen er 13.-14. mars mellom 9.00 og 12.00.

Les mer om innholdet i videreutdanningen og registrer deg via PEFC International på denne siden:

https://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2661-online-chain-of-custody-auditor-training-register-now