PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

PEFC har klima høyt på agendaen, skriver fagbladet Norsk Skogbruk

Published on 12 April 2019

Fagbladet Norsk Skogbruk har i sitt nr 4/2019 omtale av sertifiseringsordningene i et klimaperspektiv. Her gir de PEFC kred for å adressere klima i standarden. Les mer her. PEFC og klima