PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

PEFC - 20 år i tjeneste for bærekraftig skogbruk

Published on 25 November 2019

For 20 år siden møttes representanter fra 10 land deriblant Norge i Würzberg i Tyskland for å etablere et sertifiseringssystem som var tilpasset det europeiske småskala familieskogbruket. 30 juni 1999 ble PEFC født. 20 år senere var PEFC familien tilbake i Würzberg for PEFC Forest Certification Week. Denne gangen møtte 150 representanter fra 50 land for å feire og ikke minst diskutere veien videre for det som er blitt verdens største skogsertifisering.

PEFC GA 2019Tilbake i 1999 var bærekraftig skogbruk og sporing av tømmer ganske fraværende for mange bedrifter og forbrukere. Etter hvert ble bevisstheten omkring avskoging, ulovlig hogst og ikke-bærekraftig forvaltning større, og i dag møter bedrifter økende krav til dokumentasjon av bærekraft. Over 20.000 bedrifter bruker PEFC som verktøy for sikre at råstoffet kommer fra bærekraftig skogbruk og ikke minst dokumentere bærekraft ovenfor sine kunder.

Midtveis i uken som selve hjertet gikk PEFC General Assembly av stabelen. Generalforsamlingen som er PEFC høyeste beslutningsorgan voterte inn Ukraina og Guyana som det 52 og 53 landet inn i PEFC familien. Ukraina er et av de største landene i Europa med ca 10 % av arealet dekket av skog, ca 100 millioner da. PEFC har samarbeidet med Guyana siden 2015 for å bidra til en mer bærekraftig forvaltning av den tropiske skogen der.