PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Maxbo satser på bærekraft

Published on 7 Februar 2020

Hele byggevarehandelen er i disse dager opptatt med kjedesamlinger for å kick-starte det nye året. Samlingene samler butikker og leverandører og er viktig for å bygge kunnskap og motivasjon. Maxbo arrangerte sin kjedesamling 25.januar på Lillestrøm, og løftet fram bærekraft som satsingsområde.

Maxbo messe_plenumLøvenskiold Handel Arena som samlingen heter startet med at øverste «butikksjef» Thomas Støkken fortalte om Maxbo sin ambisjon på bærekraft. Med seg hadde han miljøsjef Heidi Lyngstad som kunne fortelle om satsing på reduserte utslipp, sirkulærøkonomi/mindre avfall, energieffektivitet og sosialt ansvar. Trelast er sentral av bærekraftsarbeidet.

«Løvenskiold-Vækerø skal bidra til et bærekraftig samfunn og være en pådriver i det grønne skiftet»

Løvenskiold-Vækerø sin bærekraftsvisjon

Maxbo messe_folkOver 800 personer fra Maxbo butikkene og Løvenskiold handel var tilstede. Underveis fikk deltakerne mulighet til å drøfte bærekraft og sertifisering på sentral plassert bærekraft-stand. Mottoet var Bærekraft + Handlekraft = Godt gjordt og standen var i samarbeid med Miljøfyrtårnet, Svanemerket og PEFC som alle utgjør ryggraden i Maxbo sin satsing.

På bærekraft-standen var det utstilt en rekke produkter fra ulike leverandører, blant annet: Fritsøe Engros, Tarkett, Moelven, Kebony, Kährs og Bergene Holm. Alle deltagerne fra Maxbo-butikkene hadde «sirkel-trening» med alle leverandørene hvor de fikk faglig utdyping og åndelig påfyll. Lengst gikk Bergene Holm med sin friske bærekrafts-yoga.