PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Mange innspill i høringen om PEFC Chain of Custody

Published on 25 Juli 2019

PEFC har mottatt 668 innspill gjennom den 60 dager lange offentlige høringen knyttet til revideringen av PEFC Chain of Custody (sporbarhetsstandard) og logobruk. Den internasjonale arbeidsgruppen som er ansvarlig for revideringen vil ta med alle innspillene i sitt neste møte i September.

Den globale offentlig høringen er en sentral del av PEFC standardiseringsprosess. Med over 20 000 PEFC sertifiserte bedrifter verden over, påvirker sporbarhetsstandarden både interne kvalitetssystemer og den eksterne markedsføringen av PEFC sertifiserte produkter.

Til grunn for høringen lå utkast på reviderte standarder fra arbeidsgruppen (multi-stakeholder group). Arbeidsgruppen har vært representert fra skognæring, sertifiserte bedrifter, sertifiseringsorganer, arbeidstakerorganisasjoner og PEFC medlemmer.

Gjennom den offentlig høringen får ulike interesser, uavhengig av tilhørighet eller lokasjon, mulighet til gi verdifulle tilbakemeldinger, innsikt og innspill. Mange forslag til endringer vil bidra til at sporbarhetsstandarden blir mer effektiv og miljøvennlig samtidig som robustheten i ordningen ivaretas.

Dersom du vil vite mer, lese dokumentene eller følge den løpende prosessen, se www.standards.pefc.org