PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Hurra - PEFC fyller 20 år!

Published on 29 Januar 2019

I år er det 20 år siden startskuddet for PEFC sitt globale engasjement for bærekraftig skogbruk. Før starten på PEFC var nemlig sertifisering av skog tilpasset det storskala skogbruket som kunne bære byrden av sertifisering i form av arbeid og kostnader. Dette betød at små skogeiere stod i fare for å bli utestengt fra å delta i markedet for tømmer og trevirke.
«Det var et stort problem på 90-tallet at det ikke fantes ett sertfiseringssystem tilpasset mindre eiendommer og familieskogbruket» forklarer Ben Gunneber, CEO for PEFC International. «Dette var ikke bare et problem for de små skogeierne, men også for verden.»
I 1999 gikk derfor familieskogbruket i ulike deler av Europa sammen for å utvikle et sertifiseringssystem som var tilpasset behovet til de mindre skogeiendommene. PEFC ble stiftet 30. juni 1999. I dag er PEFC verdens største sertifiseringsordning for skog med 300 millioner hektar skog som er sertifisert etter PEFC sine kriterier for bærekraftig skogbruk.
25 prosent av verdens skoger eies av familier og små skogeiere, så det er viktig at også disse skogene forvaltes bærekraftig. Gjennom å gi denne gruppen av skogeiere mulighet til å sertifisere skogsdriften sin bidro PEFC til et stort skritt framover for bærekraftig skogbruk. Og vi vil fortsatt jobbe hardt for at PEFC sertifisering skal være tilgjengelig og relevant for skogeiere verden over, sier Ben Gunneberg.
Vi i PEFC er ikke kjent for store feiringer så vi vil heller feire vårt engasjement for bærekraftig skogbruk sammen med deg. Det aller beste du og din bedrift kan gjøre er å etterspørre PEFC sertifisert tre og trebaserte produkter. På den måte dytter du markedet i riktig retning og bidrar til en mer bærekraftig verden.
Du kan også feire saken ved å bruke vår jubileumslogo i bedriftens markedsføring, sammen med 20.000 andre bedrifter i hele verden. Bedrifter med logolisens kan selv laste den på vår logogenerator.

Les mer her i nyhetsartikkel fra PEFC International.