PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Back to other news

Generalforsamling 2020 med optimistisk tone

Published on 25 Mai 2020

Generalforsamlingen 2020 for PEFC Norge ble avholdt online 20.mai. Årsrapport og regnskap ble godkjent og styret videreføres med samme medlemmer og representanter. Generalforsamlingen var preget av en optimistisk tone basert på at bærekraft stadig blir viktigere og at PEFC styrker seg i markedet.

«Trenden i markedet er positiv, og PEFC Norge er i god utvikling», uttalte styreleder Simon Thorsdal. «Med PEFC står vi godt rustet for å møte framtidens utfordringer og bidra til en mer bærekraftig verden».

Årsrapport 2019Simon Thorsdal ledet generalforsamlingen med stødig hånd. Til årets generalforsamling var det utarbeidet en oppgradert årsrapport med oversikt over hovedaktiviteter og resultater for 2019. Årsrapporten har fokus på markedsarbeidet og utviklingen i henholdsvis bedrifter (sporbarhet) og skogbruket (skogstandarden). Du kan lese hele årsrapporten her.

Styret i PEFC Norge har bestått av representanter fra alle medlemsorganisasjonene. Dette videreføres også for neste periode med samme personer. Simon Thorsdal ble gjenvalgt som styreleder, og Erling Bergsaker fikk gjenvalg som nestleder. Se hele styret her.